Sl 2019-10-16T14:30:29+00:00

Atelje Art Murn International

Slovensko /

Zavod AAMI je ustanovljen z namenom, da pomaga različnim ustvarjalcem predstaviti se na trgu, tako na slovenskih, kot tudi na mednarodnih tleh. Nudimo jim prostore za razstavljanje, promocijo in prodajo del. Sestavni del našega delovanja je ozaveščanje in izobraževanje širše javnosti o umetnosti in kulturi nasploh. V naših prostorih imamo galerije, prodajne salone, pisarne, umetniške ateljeje in druge dejavnosti. Ponujamo storitve, kot so grafično oblikovanje, izdelava spletnih strani, fotografiranje, cenitve in prodaja umetnin, prodaja starin, svetovanje pri nakupu umetniških del, svetovanje pri marketingu, možnost uporabe prostorov za dogodke, prezentacije in oglaševanje, možnost kreativnega snovanja celostne podobe podjetij, izpeljava dogodkov, notranje oblikovanje, poslovna darila, tisk, tečaji risanja in slikanja…

Vsaka zgodba o umetnosti nastane iz misli, vsaka vizija pa nastane iz ambicij. Naša vizija je postati vodilna organizacija za razvoj in sistematizacijo kulture v svetu. Prepričani smo, da v družbi lahko izvajamo spremembe z razvojem kulture. Mladim želimo podeliti nove izkušnje, reference, priložnosti ter jim dati možnost, da kreirajo nove, njim zanimive projekte v sklopu našega zavoda in naše filozofije. Podjetjem ponujamo nove pristope k celostnemu kreiranju vizualnih vsebin v samih prostorih in v njihovih zunanjih promocijskih materialih. Iščemo strateška partnerstva in sponzorje, ki v našem konceptu vidijo potencial za njihovo dejavnost oziroma njihove produkte. Zaposlujemo odprtomiselne ljudi, ki se ukvarjajo s pridobivanjem kulturnih in organizatorskih razpisov na področju Slovenije in drugod po svetu. Vzpostavljamo mednarodne povezave, pri katerih potrebujemo izkušene ljudi, ki jim pridobivanje poslovnih partnerjev in tovrstni projekti predstavljajo karierno rast.

Željni smo sodelovanja z visoko ambicioznimi podjetji in posamezniki, ki svoje poslanstvo uresničujejo s strastjo in profesionalnim pristopom izkušenega kadra. Smo v začetku naše vizije in sistematično izpeljujemo plan dela za našo širitev, zato iščemo zainteresirana podjetja, galerije, muzeje in različne skupine ter posameznike, ki se prekrivajo z našimi storitvami, idejami in našim konceptom. Potrebujemo nove umetnike, ki jih zanima dolgoročno sodelovanje z nami in si želijo povezovanja tudi z drugimi inštitucijami, ki so in bodo prisotne v našem sistemu. Iščemo ljudi, ki bi vstopili v našo ekipo in pripomogli k razvoju in hitrejšemu izvajanju plana. Potrebujemo osebe, ki bi delovale na področjih: umetnostne zgodovine; organizacije dogodkov; raznovrstnih administrativnih del; snovanja vsebinskih platform; iskanja novih avtorjev in novih članov Salvadorjevega kluba; prodaje unikatnih izdelkov, kolekcij in umetniških del; izvajanja predavanj, delavnic in seminarjev; iskanja novih povezovanj med posamezniki, skupinami ali inštitucijami na področju naših storitev.

Zavod AAMI se ukvarja tudi s storitvami, ki jih ponujamo, in sicer: priprava za tisk in objavo, posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, krzna, obutve, usnjenih izdelkov, posredništvo pri prodaji drugih določenih izdelkov, trgovina na drobno v prodajalnah s knjigami, trgovina na drobno s časopisi in revijami, trgovina na drobno v prodajalnah z glasbenimi in video zapisi, trgovina na drobno v prodajalnah z urami in nakitom, trgovina na drobno v prodajalnah z umetniškimi izdelki, trgovina na drobno v prodajalnah z rabljenim blagom, trgovina na drobno na stojnicah, trgovina na stojnicah in tržnicah z drugim blagom, izdajanje knjig, izdajanje časopisov, izdajanje revij in druge periodike, video filmov, televizijskih oddaj, distribucija filmov, video filmov, televizijskih oddaj, svetovanje o računalniških napravah in programih, dejavnost stikov z javnostjo, drugo podjetniško in poslovno svetovanje, raziskovalna in razvojna dejavnost na področju družboslovja in humanistike, posredovanje oglaševalskega prostora, oblikovanje, aranžerstvo, dekoratorstvo, fotografska dejavnost, organiziranje razstav, sejmov, izobraževanje idr.

SODELUJTE Z NAMI
SPLOŠNI CENIK AAMI GALERIJ
PONDUBA – ROLL UP STOJALA
PONDUBA – POSLOVNE VIZITKE
PONDUBA – PROMOCIJSKE ZGIBANKE
STROŠKI SKLADIŠČENJA