CZ 2018-10-17T19:40:34+00:00

O AAMI /

Kulturní institut pro extravagantní svět /

Institut Atelje Art Murn International byl založen slovinským umělcem a businessmanem Mihou Murnem v roce 2015, s cílem pomoci různým umělcům, kteří reprezentují trh s uměním. Institut jim nabízí prostory pro výstavy, propagaci a prodej uměleckých děl. Nedílnou součástí naší práce je zvyšovat povědomí a vzdělávat obecnou veřejnost o umění. Naše prostory se skládají z několika tisíců metrů čtverečních výstavních ploch, situovaných v Paláci Krystal, na několika místech v BTC City Lublaň, v budově Rotonda, Maxi, Cubo Hotel, Quadriocenter, v zámečku Selo a ve čtvrti Mostec… V roce 2017 jsme otevřeli náš další institut v Praze, kde splétáme stejný koncept platformy jako ve Slovinsku. Naše služby také nabízí grafický design, webový design, fotografie, tisk, posuzování a prodej uměleckých děl, prodávání starožitností, konzultace pro nákup uměleckých děl, pronájem prostor pro události, prezentace a rozličné promo akce, design interiérů… Každý příběh pochází z našich myšlenek, ale každá vize povstane pouze z ambice. Naší vizí je stát se vedoucí organizací pro rozvoj a systematizaci umění a kultury v Evropě. Pevně věříme, že společnost může implementovat silné změny a vylepšení v rozvoji umění a kultury. Hlavním cílem našich aktivit je vyplňování prázdných prostor, které dělají špatnou reklamu vlastníkovi majetku. To zahrnuje různé prostory, jako například obchody, sklady, haly, aleje, chodby, atd. My tyto prostory přetvoříme na dočasné kulturní prostory s minimálními náklady. A mezi tyto prostory nepatří jen prázdná místa, která čekají na své budoucí potenciální vlastníky, či kupce, ale také prostory, které postrádají duši a ještě dostatečně nepřišli k životu.

Dekorace obchodních prostor s uměleckými díly /
Nájemník nebo vlastník prostor nám umožňuje použít jeho prázdné zdi, chodby a vestibuly. My jeho prostory zdarma vyzdobíme obrazy, sochami nebo dalšími uměleckými díly. Tímto získáváme více výstavních prostor a tak lepší příležitost pro propagaci umělců. Nájemník nebo vlastník získají vyzdobený prostor. Všechna vystavená díla jsou vždy k prodeji. Každé umělecké dílo má cedulku se jménem autora, jeho název a cenu. Každý autor vystavených děl má v prostoru panel s jeho popisem a kontaktními informacemi.

Možnost tvorby konceptu pro události a aktivity /
Sestavujeme zdarma koncept pro nájemníka nebo vlastníka za pomoci uměleckých děl jako doplněk k dané události, který jí dodává přidanou hodnotu a propaguje kulturní aspekt. Jsme také schopní zdarma vytvořit uměleckou scénu, kde se umělecká díla mohou prodávat (organizátor události získa 10% provizi z prodaných předmětů). Rovněž můžeme připravit umělecký koutek, kde představíme celý koncept a vystavující umělce.

Venkovní kulturní aktivity /
Organizujeme kulturní aktivity ve venkovním prostředí pro nájemníka, zatímco nájemník poskytuje prostor a veškerý potřebný materiál. Představujeme různé hudebníky, malíře, sochaře a další ostatní, kteří chtějí propagovat jejich práce v prostorech s dobrou frekventovaností a chtějí být součástí živosti a elánu nákupního centra.

Vyplňování prázdných prostor kulturním obsahem /
S vlastníkem prostor se dohodneme na pronájmu prostor zdarma podepsáním smlouvy o pronájmu a sponzorství. Vlastník garantuje žádné pravidelné výdaje prostor (elektřina, voda, doplňky pro pozemek budovy, vytápění, bezpečnost, pojištění, atd.) Přinášíme nový obsah do prostor skrze přetváření skladů na galerie, vestibulů na prezentační plátna mladých umělců, obchodů na studia, atd. Staráme se o veškeré materiály, rekvizity a inventář, který potřebujeme.

Nejen že přinášíme kulturní aspekt do prostor, ale také prostory obohacujeme dalšími aktivitami. Nejčastěji dekorujeme prostory uměleckými díly. Přizpůsobujeme koncept a kontextuální schéma k současnému stavu místa. Tímto tak neinvestujeme nadměrně pro restrukturování prostor. Poté primárně organizujeme kulturní události, jako jsou výstavy, prezentace, přednášky, cestopisy, workshopy, kurzy, setkání, atd. Nicméně, jsme také schopni využít prostory pro jiné události, které nejsou primárně spojeny s kulturou, např. organizování obchodních schůzek v galeriích, prezentování produktů společnosti, showroomy, apod. A jelikož jsou nám prostory poskytnuty zdarma, nemůžeme je najímat dále. Proto si tak účtujeme pouze organizační výdaje, které zahrnují především přípravy (pracovní hodiny, potřebné zařízení, doprava, atd.).

Organizační výdaje se pohybují od 5 % do 15 % ceny, která byla primárně stanovena vlastníkem pro pronájem prostor. Naše cena se proto odvíjí od velikost prostor, jeho stavu a obtížnosti, která je vyžadována pro přípravu události. Tento koncept nedovoluje pronájem prostor jako trvalé kanceláře, obchodu nebo propagačního místa. Tak může být učiněno pouze se souhlasem vlastníka. Vždy se dohodneme s vlastníkem skrze oznámení ohledně pronájmu prostor, poněvadž vlastník hledá zajímavé nájemníky pravidelně. Když získá vlastník nového nájemce (často získáváme budoucí nájemce přes různé události), informuje nás o tom ještě předtím než prostor pronajme (lhůta je stanovena v dohodě obou stran) a my přesuneme naše předměty do jiné lokace. V konečném důsledku je to dobře i pro vlastníka, který musí prázdné místo udržovat i tak. A jelikož je místo prázdné, je tak pro něj většinou špatnou reklamou a počet návštěvníků a aktivit klesá. My tak získáme výstavní prostory, kde můžeme být aktivní s našimi činnostmi a tím nabídnout větší rozsah ploch, které lidé potřebují, ale nevědí, jak se k nim dostat, nebo ani nevědí, že existují.

Botticelli klub /
Privátní business klub AAMI /
Botticelli klub je asociací businessmanů, lidí působících v kultuře a umění, politiků a dalších jednotlivců, kteří jsou všichni spojeni stejnou vizí – změnit svět, ve kterém žijeme. Klub funguje jako podpůrný orgán pro platformu AAMI, kde členové klubu usilují o propojení kultury s jinými odvětvími skrze sdílení jejich společenských a obchodních známostí. Botticelli klub slouží rovněž jako rada AAMI s jejími poradci, kteří se spolupodílejí na rozhodnutích a šíří koncept platformy institutu. Členové se nesetkávají pouze 12 krát ročně, ale také při dalších příležitostech, kdy dělají business a vzájemně si pomáhají. Vizí Botticelliho klubu je vytvoření mezinárodní sítě lidí, kteří si vzájemně pomáhají a podporují se v businessu a věří v myšlenku propojení kultury a businessu. Tato síť poskytuje podporu platformě AAMI a vyhlašuje různé projekty pro globální trhy společně s institutem AAMI. Koncem roku 2020 bude mít slovinská větev tohoto klubu od 50 do 60 členů, všichni úspěšní ve sféře svého odvětví a všichni s cílem pomáhat prvním čtyřem městům AAMI platformy (Lublaň, Praha, Hong Kong a Londýn) vzkvétat, budovat business a umění. Předmětem Botticelliho klubu je integrovat kulturu a umění na různých trzích a budovat novou síť jednotlivců, kteří rostou a rozvíjí se společně. Klub se skládá ze sobě rovných členů mezi nimiž působí tajemník klubu, který je zodpovědný za organizování meetingů a dalších aktivit a informuje o nich členy klubu; viceprezident klubu je zodpovědný za realizování idejí a sjednocování členů a společností v AAMI platformě; prezident Botticelliho klubu pak odpovídá za organizování meetingů, shromáždění a také za právní a finanční stránku existence klubu.

Salvador klub /
Veřejný kulturní klub AAMI /
Salvador klub je důležitou součástí platformy AAMI, který sestává z členů z velmi odlišných odvětví a pozadí. Členové tohoto klubu jsou všichni umělci, kteří byli prezentováni institutem AAMI rozličnými způsoby (výstavy, události, apod.), dále lektoři institutu, jeho dobrovolníci, obchodní partneři, poradci, finanční příznivci, milovníci kultury a všichni, kteří cítí blízkost k myšlence a poslání institutu AAMI. Každý, kdo chce přispět (s projekty, událostmi, odbornými znalostmi atd.), případně spolupracovat s institutem v blízké nebo vzdálené budoucnosti, každý, kdo se chce dozvědět více o umění a kultuře a všichni lidé, kteří interagují s institutem jsou srdečně zváni k členství v Salvador klubu. V současné době se klub skládá z více než 150 členů a institut v blízké budoucnosti usiluje o významný růst, neboť institut AAMI pokračuje v růstu a vývoji jak ve Slovinsku tak i v zahraničí.

INVITATION TO COOPERATION